Research inom varumärke och kommunikation

Vi mäter över 700 kampanjenheter varje år

Med över 2 000 kunder är Prepoint Nordens ledande rådgivare av marknadsundersökningar. Sedan 2006 har vi hjälpt företag och organisationer att utvärdera och tolka sin marknadskommunikation. Som neutral partner ligger vår styrka i att identifiera och rekommendera rätt marknadsundersökning som uppfyller våra kunders behov.

Vi samarbetar med ledande leverantörer av datainsamling. Det ger oss access till onlinepaneler som speglar de flesta målgrupper oavsett bransch i 60 länder. Vi genomför representativa urval och rikta in oss på segment med låg penetration på såväl demografiska som socioekonomiska och psykografiska variabler.

VÅRA TJÄNSTER

EFFEKTMÄTNING

Prepoints effektmätningar mäter effekter på kännedom, attityder och köpbeteende för att ta reda på om och på vilket sätt reklamen togs emot av målgruppen. Varje vecka undersöker vi reklam i de största medierna och genom våra smarta omnibuslösningar kan vi erbjuda en effektätning till ett konkurrenskraftigt pris.

VARUMÄRKE

Hur varumärket uppfattas speglar företagets hela identitet och verksamhet. Prepoint har mätt varumärken sedan 2006 och vi mäter varumärken i syfte att identifiera kännedom och attityder, men också för att tydligt visa på varumärkets styrkor och svagheter.

FÖRTEST

Fungerar er reklamidé? Att förtesta företagets annonser på målgruppen innan kampanjen startar är ett smart drag då ett förtest ger en inblick i hur annonskampanjen kommer att tas emot och uppfattas. Prepoint förtestar idéer, storyboards och även färdiga reklamproduktioner.

“Research is like motorway lights, it can’t tell you where to go but it can reduce the risk in how you get there.”

– Vision – Brand – People

AD INSIGHT MIX

AD-INSIGHT MIX 4, 7 eller 12

AD-Insight Mix en ny förmånligt paketerad tjänst innehållande fyra, sju eller tolv effektmätningar i valfria mediekanaler (ej TV) som ger dig snabba beslutsunderlag och insikter om er marknadsföring. Med AD-Insight Mix mäter vi er marknadsföring i print, radio, dr, digitalt eller outdoor. Ni kan också nyttja tjänsten till att mäta ert mässdeltagande.

Totalt genomförs 150 intervjuer vid varje mättillfälle, ni bestämmer när och vad vi skall mäta. Varje mätning innehåller 9 standardiserade frågor som gör det möjlighet att följa utfallet över tid. Resultaten presenteras med utfallet från tidigare mätningar i en och samma rapport för att ge en tydlig och övergripande bild. Kontakta någon av våra researchkonsulter för mer information.

 

Kontakta oss

Om vi inte är tillgängliga på telefon kan du skicka ett email så återkommer vi inom ett dygn.

Not readable? Change text.